Po odstřelení torza bývalé hlavní budovy vznikla na místě reálná sutina, kterou okamžitě využili ke cvičení také kynologové Jihomoravské záchranné brigády. Psovodi si vedle samotného vyhledávání zasypaných osob prověřili i schopnosti pohybu psů po nestabilním terénu, zacházení s vysílačkou a na úkrytech otestovali různé obtížnosti šíření pachu.

Podobných míst k tréninku u nás bohužel není mnoho a pokud jsou k dispozici, pak jen na omezený čas. Proto nikdo z účastníků nelitoval svého času a všichni se i za vysokých teplot do cvičení pustili s chutí a nasazením.

PETRA JANOUŠKOVÁ