Oceněný Robert Knebl v současnosti pracuje jako vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež – Klubu Coolna Znojmo. Uznání získal za svoji práci pro mladé lidi, které se profesně věnuje přes dvacet let. Vítěz je mimo jiné spoluzakladatel K-centra ve Znojmě, iniciátor a zakladatel „Maringotky – prodloužené ruky streetworku“, spoluautor skateparku v Bystřici nad Pernštejnem, metodik, lektor či konzultant v oboru nízkoprahových sociálních služeb.

Přímo v Diecézní charitě Brno působí jako sociální pracovník už čtrnáct let. „Velmi si vážíme toho, že máme v týmu takové kolegy a odborníky, jako je právě pan Robert Knebl. Rád bych mu za celou Charitu poblahopřál, a také poděkoval za jeho mimořádnou práci. Získané uznání Ministerstva práce a sociálních věcí má v dnešní náročné době ještě větší význam a hodnotu,“ uvedl ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman.

Robert Knebl vnímá ocenění jako vrchol své profesní kariéry v oblasti uznání. „Pociťoval jsem radost i za nominaci a samotné ocenění pro mě znamená obrovskou poctu a cítím vděčnost. Je to pro mě potvrzení toho, že jsem díky svým zkušenostem v oboru mohl pomoci mnoha lidem a mohl realizovat užitečné projekty, které dávají smysl nejen mně a klientům. Těší mě, že si toho všimli i lidé, kteří jsou kompetentní ocenit hodnotu a význam poskytovaných služeb a mého přístupu. Naplňuje mě pocit radosti, smysluplnosti, že to někdo v životě vidí a mohu uskutečňovat své životní poslání pomáhat lidem.“

Robert Knebl ale také dodává: „Jsem si však moc dobře vědom, že na mém úspěchu se podílelo během mé profese řada lidí. Tímto bych rád poděkoval mé kolegyni Ludmile Klhůfkové, která mě nominovala a dále poděkování patří i hodnotící komisi, která se skládá ze zástupců Ministerstva práce a sociálních věcí a odborníků z oblasti sociálních služeb a sociální práce. Nesmím zapomenout na Českou asociaci streetwork, která mě v mém oboru výrazně ovlivnila. Byl jsem překvapen, když jsem zjistil, že letos přišlo údajně 109 nominací, z kterých věřím, že nebylo jednoduché vybrat oceněné, a i proto velmi děkuji, že jsem měl možnost získat toto prestižní ocenění Gratias.“

Diecézní charita Brno