Kotva jako symbol má dlouhou tradici. V dávných dobách byla symbolem zkušených námořníků. Kotva je měla chránit před přírodními živly a připomínat jim přístav, tedy domov.

Spolek Dvě rybky připravil počátkem března pro hrušovanské děti první karneval. Foto: Jaroslava Blahová
Ohlédnutí za prvním dětským karnevalem

Později je kotva s křížem častým symbolem křesťanství. Pro víru je kříž symbolem Ježíše, kotva symbolem naděje a láska nachází svůj symbol v srdci. Děkujeme všem, kteří nám pomáhají roušky šít! Je krásné vidět, jak si umíme pomáhat! Děkujeme!

Kamila Dušková
vedoucí služby Dílna sv. Kláry, sociálně terapeutické dílny