Hezky se nastrojit, tak odstartovaly v sobotu Rozmarýnové hody. Pak už se průvod obcí vydal pro hodové právo, které získala chasa od starosty obce. Následovalo zavádění pod Májou a nechybělo ani vystoupení dětského folklórního souboru Vedrováček. Úsměv na tváři zářil všem návštěvníkům až do večerních hodin, kdy pořadatelé připravili hodovou taneční zábavu.

Zdroj: Youtube

Slavilo se i v neděli, kdy bylo na pořadu dne mimo jiné strécovské zavádění. K tanci a poslechu zahrála dechová hudba Miločanka.