Jeden projekt partnerství bude končit na jaře v příštím roce, kdy studenti gymnázia GPOA po již uskutečněné návštěvě Francie a Polska se setkají se svými kamarády v Řecku. Společným jazykem je angličtina a výsledkem společného bádání studentů čtyř evropských zemí bude kniha o historii a společných zážitcích psaná v angličtině.

 Další projekt, který je vedený v německém jazyce, odstartoval v letošním školním roce a bude provázet studenty gymnázia GPOA další dva roky. Díky finanční podpoře Evropské unie bude mít deset studentů ze školy GPOA možnost strávit týden s bohatým programem v malebném městečku Agrigento na Sicílii a druhý týden u partnerů v Dolním Sasku, v městě Wolfenbüttel. V září 2020 pak italskou a německou skupinu studentů přivítáme zde ve Znojmě. Na těchto detailech se již domluvili učitelé ze všech tří zúčastněných zemí.

Hlavní myšlenkou projektu je mezikulturní porozumění, posílení evropské vize i s ohledem na vlastní profesní a soukromý život dospívajících. Studenti budou pod hlavičkou programu Erasmus+ sledovat vývoj v Evropě a mohou se společně s mladými lidmi z Itálie a Německa, tedy ze tří různých částí kontinentu, zamýšlet nad společnými kořeny, vývojem i budoucností Evropy. Otázky, která budou všechny zajímat, se například dotýkají konkrétní zkušenosti s uprchlíky. Přínosné bude znát pohled Němců, kteří mají s jejich integrací největší zkušenosti, i Sicilanů, kteří jsou zase konfrontováni se situací nově příchozích skupin. Naši studenti určitě využijí tato setkání k tomu, aby seznámili své vrstevníky z vlastními dějinami a kulturou.

Leoš Gretz