Když budete v létě na Vranovsku, jedno  z vašich putování tímhle krásným krajem  by mělo jistě vést do Uherčic a na zdejší zámek, který má opravdu o čem vyprávět. Nepoznal jen pozlátko, o hospodářských zvířatech a hnojivech ví jistě více, než by si kdy přál. Chybělo jen málo a my dnes neměli co obdivovat. Otevřete společně s námi vstupní bránu, bránu, která nás zavede zpět do dob gotiky, renesance, baroka i klasicismu.

Zámek, který je označován za „učebnici slohů“, vznikl na místě původní gotické tvrze, kterou na konci 15. století vybudovali Krajířové z Krajku. Přestavěli tvrz na renesanční zámek, který se dodnes dochoval v jádru, jehož budovy jsou soustředěny kolem malého nádvoří s arkádami nesenými toskánskými sloupy. Posledním rodem, který zámek vlastnil byli italští Collaltové. Na zámku je  jim nyní věnována nová výstava.

Přestože Collaltové v Čechách získali majetek a byli mu dobrými hospodáři, překousla to i první republika, ne však národňovatelé pováleční. Ač hrabě nebyl ani Němec, ani Maďar, a v první instanci mu bylo vše vráceno, ve druhé už dekrety dopadly naplno.  Co se dělo se zámkem poté, snad raději nevědět. Zámek v držení státu a vinou následně nastoleného totalitního režimu zcela zchátral. Správcem areálu se staly nejprve Československé státní Krásnými sály se štukovou výzdobou se proháněla prasata, skladovala se zde hnojiva a podobně. Skladování hnojiv ve velké renesační věži  zapříčinilo v sedemdesátých letech její zřícení, protože chemikálie zničily trámy ve věži.

Od devadesátých let zámek prochází postupnou obnovou. Největší změnu znamená pro zámek projekt podpořený z evropských peněz, které umožnily obnovu banketního sálu a severního křídla zámku. Právě tam najdou návštěvníci nový prohlídkový okruh. Seznámí je s historií posledního šlechtického rodu Collalto et San Salvatore, zejména pak s osobou knížete Odoarda, který na počátku 19. století provedl rozsáhlou přestavbu této části zámku. Je téměř neuvěřitelné, že nábytek je původní. Naštěstí byl převezen na jiná místa a zachoval se jeho podrobný soupis, to pomohlo jej vrátit tam, kam patří. 

Romana Bachelová

Praktické informace
Otevírací doba: Základní okruh Apartmán knížete Odoarda prázdninách denně mimo pondělí 10.00 - 16.00, září út–pá10.00–14.00 a so–ne10.00–16.00, říjen 10.00–15.00, vstupné 160 korun, zlevněné 130, děti 6 -18 let 60 korun
O prázdninách je přístupný také druhý prohlídkový okruh,  představující hospodářské zázemí a to út–ne 11.00–15.00 Vstupné 110/90/40 korun