„Víme, že komunikace klientů s nejbližšími je velmi důležitá a jsme rádi, že jsme spojení v období pandemie Covid-19 nepřerušili. V prvních dnech karantény jsme pořídili tablety a nabídli možnost spojit se s nejbližšími pomocí videohovorů přes Skype, a většina rodin toto spojení začala využívat. Od 25. května jsme zavedli pak. koordinované návštěvy na základě předchozí domluvy. V maximální míře však dbáme na hygienu a ochranu zdraví našich klientů,“ uvedl ředitel šanovského domova Michal Veleba

Miroslavští hasiči si připoměli 140 let sboru.
Miroslavští hasiči si připomněli výročí. Hlavní oslava 140 let bude napřesrok

Po uzavření domovů bylo z preventivních důvodů nutné zaměřit se na individuální aktivity místo těch hromadných. Po čase bylo možné utvořit skupiny o velikosti pěti klientů, kteří společně cvičili s balóny, zpívali, sledovali filmy v rámci filmového klubu, procvičovali paměť nebo vyplňovali vědomostní kvízy. „Jakmile vyšlo jarní sluníčko, scházeli se našimi klienti venku u altánku. Uspořádali jsme také sportovní den, do kterého se zapojili téměř všichni obyvatelé domova. Dokonce i ti, kteří potřebují k pohybu invalidní vozík,“ přiblížila sociální pracovnice domova Jana Tesařová.

Z dětského dne v Lančově
Dětský den přijeli do Lančova oslavit i motorkáři

„Ke konci května se omezení dále rozvolnila a za dodržení hygienických opatření jsme si pozvali harmonikáře, který nám zahrál na lidovou notu. Také jsme po dlouhé době uvítali pana faráře, jenž sloužil mši venku pod altánem, kde se shromáždilo více než padesát klientů. Za doprovodu varhan a zpěvu jsme tak naplnili i duchovní potřeby našich klientů. Do té doby mohli sledovat duchovní programy v televizi a online přenosy mší,“ dodal ředitel Veleba.
„Jsem si jistá, že i tato nepříznivá doba měla svá pozitiva. Ještě více se prohloubily vztahy mezi klienty a zaměstnanci. Vzájemná důvěra, porozumění, pohlazení i objetí, to vše bylo a je součástí našeho domova, nejen v době koronavirové,“ uvažovala Tesařová.

Kateřina Třísková