Jedná se o soubor besed a přednášek s různou tématikou, která je pro seniory přínosná. Ať už jsou to základy práce s moderními technologiemi – PC, chytré telefony, tablety, včetně seznámení s tím, jak pracovat s informacemi a poznat dezinformace či bezpečností – jak poznat „šmejdy“ (jak se nenechat napálit při uzavírání smluv s dodavateli energií, s operátory různých společností atd.).

Čas výlovů a blížících se Vánoc. Jaroslavický rybník vydal své poklady
Čas výlovů a blížících se Vánoc. Jaroslavický rybník vydal své poklady

Součástí Jevišovické univerzity třetího věku jsou také besedy o první pomoci, kde jsou senioři seznámeni např. s příznaky mozkové příhody, infarktu a jiných náhlých, život ohrožujících příhod a poskytnutí první pomoci, včetně seznámení s aplikací záchranka. Nechybí ani trénování mozku a pro odlehčení i trocha cestopisu, v tomto případě na besedě Krkonoše, seznamte se, kde se senioři dozvěděli zajímavé informace o našich nejznámějších a také nejnavštěvovanějších horách.