Kromě čtení, jsme si promítli pohádku, soutěžili jsme jak ve stolním tenise, tak ve skládání skládaček, puzzle, hledání v atlase ptáků, hledání rozdílů. Děti soutěžily ve dvojicích. Druhý den po snídani jsme vyhodnotili pořadí vítězů a rozdali ceny (časopisy, knihy, puzzle, hrnečky, lego). Nocovali jsme v tělocvičně, která je součástí budovy. Před spaním jsme si promítli na plátně Čtyřlístek ve službách krále a pak na přání starších kluků Spidermana. Druhý den jsme si udělali také opáčko a volnou zábavu po celé budově: promítání pohádek, hry v tělocvičně, posezení v knihovně. Dětem se nechtělo domů, dobře se bavily. Akci považuji za velmi úspěšnou.

Eliška Urbanová