Moc děkujeme všem dárcům, kteří jste do této sbírky přispěli nebo přispějete. Ke dni 5. července bylo k podpisu připraveno 263 darovacích smluv v celkové hodnotě 51 miliónů korun. Finance na obnovu obydlí by měly na účty jednotlivců a rodin dorazit v těchto dnech. Dále se začínáme soustředit na psychologickou pomoc, kterou budeme zajišťovat s dalšími neziskovými organizacemi. Charita bude mít konkrétně na starost obce Mikulčice a Hodonín – Pánov.

Až do konce července máme naplánované na každý den vždy tři dvojice pracovníků. Dvě budou k dispozici v Mikulčicích a jedna v Pánově. Jsou to chariťáci z celé brněnské diecéze i ostatních diecézí, kteří mají výcvik krizové intervence a jsou tedy schopni lidem opravdu odborně pomoci. Kromě toho mají spoustu zkušeností ze svého zaměstnání ve službách Charity. K našim týmům se přidají také psychologové jak z Charity, tak dobrovolní psychologové z celé republiky. V průběhu téměř čtrnácti dní se na místě střídají desítky dobrovolníků, kteří pomáhají s odstraňováním škod, s distribucí pomoci a případně v krizových štábech přijímají nabídky, které párují s poptávkami. Naši pomoc plánujeme jako dlouhodobou, která zde bude jistě ještě nadále potřeba.

Pokud byste chtěli pomoci lidem, kterým tornádo změnilo život, přispějte prosíme do sbírky, kterou vyhlásila Diecézní charita Brno:
číslo sbírkového účtu: 4211325188/6800, variabilní symbol 2002.
nebo také formou DMS na číslo: 87 777 ve tvaru DMS DCHB 30, 60, 90, nebo trvala DMS TRV DCHB 30, 60, 90.
Děkujeme všem, kteří nám pomáháte pomáhat.

Veronika Brandejs

Oblastní charita Znojmo