Exkurzi studenti střední odborné školy a učiliště ve Znojmě zahájili v úterý 12. dubna v Denním stacionáři sv. Damiána ve Znojmě – Hradišti. Žáky čekala nejen přednáška s podrobným popisem poskytovaných sociálních služeb Oblastní charitou Znojmo, ale také praktické ukázky práce s klienty stacionáře - například manipulaci s mobilním zvedákem, který slouží k přesunu imobilních klientů. Dále následovala návštěva Ateliéru Samuel, který v rámci sociální rehabilitace pomáhá osobám s mentálním postižením a kombinovanými vadami k jejich samostatnosti, soběstačnosti a nezávislosti a kde mohou najít tyto osoby pracovní uplatnění. Využili jsme možnosti si některé výrobky zakoupit a přispět tak na materiál pro další výrobky těchto dílen.

Ve středu 13. dubna jsme využili možnost nahlédnout do zázemí internátu Mateřské školy, základní školy a praktické školy ve Znojmě a výuky dětí s poruchami autistického spektra. Kolem desáté dopoledne nás již očekával vedoucí sociálního odboru Městského úřadu ve Znojmě Stanislav Maar. Představil jednotlivé složky odboru a na příkladech vysvětlil jejich fungování – např. oddělení sociálně – právní ochrany dětí, oddělení sociální prevence či sociální pomoci. Po této návštěvě jsme nahlédli do chráněných dílen Sansimon, které opět zprostředkovávají práci pro handicapované. Na závěr jsme navštívili centrum pro uprchlíky z Ukrajiny zřízené Oblastní charitou Znojmo na ul. Dvořákova ve Znojmě. Zde jsme se seznámili s prací dobrovolníků, mezi nimiž byl také bývalý absolvent oboru Sociální činnost, který s žáky promluvil nejen o současné situaci v Evropě, ale také o oboru, který studují.

Protože byl program této dvoudenní akce opravdu nabitý a žáci slyšeli spoustu nových informací, na závěr druhého dne jsme si exkurze společně shrnuli, navzájem si sdělili své zážitky a postřehy. „Chtěl bych pracovat s lidmi a pomáhat jim, tak bylo super, že jsme se mohli podívat na konkrétní práci s handicapovanými“, „Určitě jsme se dozvěděli nové informace, které se nám budou hodit do výuky“… takové byly některé z kladných reakcí žáků. Navíc pro některé z nich to bylo vůbec první setkání s některou ze sociálních služeb.

Mgr. Kateřina Lustigová, učitelka odborných předmětů oboru SČ