Další práce studenti představili počátkem ledna. Třetina studentů zpracovávala témata, která se dotýkají přímo Znojemska. Hana Reiterová od jara minulého roku studovala mechorosty na Sloním hřbetu v Podyjí, Vít Coufal dokumentoval důsledky sucha v krajině. Město Znojmo by mohlo využít podněty, které se dotýkají přímo jeho zájmů. Oliver Wünsche navrhuje úpravy v městské autobusové dopravě, Alžběta Vršková analyzovala veřejná prostranství vnitřního města Znojma. Dvě studentky využily své zkušenosti z ročního pobytu na škole v zahraničí. Zuzana Frková ze své osobní zkušenosti srovnávala české a americké školství, Karolína Komárková popsala řádění tajfunu v Japonsku a chování místních lidí při této dramatické situaci.

Právě dnešní doba, kdy studenti nechodí do školy, ale mají distanční výuku, je pro vypracování rozsáhlejšího odborného textu ideální. Někteří studenti museli změnit cíl své práce, protože v době omezených kontaktů nebyli schopni získat potřebné informace. Ale podmínkám se dobře přizpůsobili, nikdo z nich nevyužil možnosti posunout termín odevzdání. Nejlepší studenty čekají další úkoly, musí do konce února rozšířit svoji práci podle požadavků Studentské odborné činnosti, což je nejprestižnější středoškolská soutěž. Doufáme, že naváží na absolventy naší školy, kteří v minulých letech v této soutěži uspěli s krajských a celostátních kolech.

Alena Paulenková