Přestože film se knihou jen inspiroval, ústřední myšlenka zůstala zachována. Hlavním motivem je obnaženost. Každý člověk je zpočátku nahý a až časem získává vrstvy, které ho chrání před problémy. Tím však ztrácí dětskou radost a něžnost. „To téma ve mně zrálo poměrně dlouho. Asi ve dvanácti letech jsem se s knížkou účastnila recitační soutěže a vím, že už tehdy se mi líbilo, že se někdo snaží porozumět mladým a tomu jaké zápasy se jim odehrávají v hlavách.“  říká autorka a režisérka snímku Veronika Scholzeová.

 Samotné natáčení se odehrávalo na vícero lokacích v okolí měst Znojma a Zlína, která nabídla kombinaci produkčně schůdných lokalit s vyhovující představou tvůrců. Zajistit bylo potřeba dostupná místa u vody a v lese. Příroda hraje ve filmu výraznou roli a součástí byly i záběry s živým vlkem. Na natočení celého filmu měli studenti, v závislosti na prostředcích, čtyři vypjaté pracovní dny.  „Až na pár drobných zádrhelů, se kterými je však nutno počítat, proběhlo natáčení v pořádku a pevně věřím, že se nám podařilo natočit velmi slibný snímek.“ řekl vedoucí produkce filmu Mikuláš Mašek. Nyní putoval surový natočený materiál do střižny, kde budou probíhat veškeré postprodukční procesy.  

Děti z 3. C v základní škole v Pražské letos přivítá třída připravená k celoroční výpravě do Mexika.
Třeťáci z Pražské se vrací do školy, čeká je výprava do Mexika

Film by měl být hotový začátkem října, avšak divák se ho dočká až v roce 2021, a to prostřednictvím řady festivalů, na který film přihlásíme. Za pomoc s uskutečněním natáčení děkujeme partnerům:  Potravinová banka Zlín, Římskokatolická farnost Znojmo a půjčovna lodí Dyje Také stále čekáme na výsledek naší žádosti o podporu města Znojma a Zlíntalent. A nedílnou součástí našeho projektu je i Univerzita Tomáše Bati, která nám zapůjčila vybavení a darovala finanční příspěvek. Samozřejmě nás podpořila další spousta lidí, které nemáme šanci vyjmenovat všechny. 

Karolína Dočkalová