Projekt začal před budovou Znojemského městského pivovaru v Hradní ulici, kde pozvané přítomné uvítala výše jmenovaná děvčata. V pivovaru se hosté seznámili s výrobu znojemského piva některé produkty pak ochutnali.

Po prohlídce pivovaru následovala krátká přednáška o historických památkách města Znojma, a to znojemském hradu a rotundě sv. Kateřiny. Z vyhlídky, která je přilehlá nádvoří hradu, mohli přítomní poznávat krásy Znojma.

Poté je před budovou pivovaru čekal turistický vláček, který je odvezl městem ke kostelu sv. Mikuláše a kapli sv. Václava, kde následoval výklad o jejich historii. Pěšky pak účastníci pokračovali ke Karolininým sadům a vláčkem na náměstí TGM. Zde byla krátká přestávka na přednášku o radniční a Vlkově věži. Hosté pak odjeli vláčkem ke škole na Přímětické ulici.

V místní jídelně byla připravena tabule s podzimní tematikou. Studenti hotelové školy sestavili menu o šesti chodech. Důraz kladli především na sezónnost a použití místních surovin. Po slavnostní večeři následovala káva, předání dárkových tašek pozvaným a ukončení akce. K celkovému zdaru projektu přispělo pěkné teplé podzimní počasí a příjemná přátelská atmosféra.

Libor Hanzal