Studenti soutěžili  ve školní vinici „Pod Reistnou“ na odrůdě Sauvignon na rýnsko-hessenském vedení. Soutěžící měli za úkol v časovém limitu dvacet minut zvládnout úsek o pětadvaceti keřích s tím, že nemuseli vytahovat ostříhané réví z drátěnky. Hodnotil se počet ostříhaných keřů, čistota a kvalita řezu, výběr plodného dřeva a očištění tažně a kmínku. Čas sloužil pouze jako vedlejší kritérium v případě rovnosti bodů. Konkurence byla vysoká, ale i když se naši žáci tentokrát neumístili na předních místech, načerpali nové zkušenosti a v příštím roce se na soutěž vrátí připraveni poprat se o lepší výsledek.Všem zúčastněným žákům děkujeme za reprezentaci naší školy.

Radovan Besednjak

SOŠ Dvořákova, Znojmo