Citoval ze Starého zákona Bible, víno je nejen plodem lidské práce, ale i darem od Boha. Pije-li se ve vhodném čase a míře, bylo stvořeno pro radost a potěšení. Požehnal nejen vínu, ale i všem pěstitelům vinné révy, vinařům i hostům Svatomartinské slavnosti. Také poprosil o přímluvu … Nejen široká nabídka mladých vín a slavnostní požehnání, i doprovodný program v podání cimbálové muziky a průvodu sv. Martina návštěvníky nadchnul. Letošní Slavnosti Svatomartinského a mladého vína opět potvrdily svoji výjimečnost a oblíbenost. Pořadatelé děkují všem návštěvníkům za účast a přízeň a těší se na všechny opět za rok.

Standa Nováček