Vrbovečtí kdysi svoje posvícení slavili až v listopadu, svatomartinské. Když se před deseti lety lidé v obci rozhodli tradici obnovit, hledali termín, který více přeje venkovnímu veselí. A protože vrbovecký kostel nese zasvěcení Stětí svatého Jana Křitele, padla volba na tento svátek, který připadá na konec srpna. Chasa su hody užila, třebaže ji během soboty několikrát poškádlily dešťové přeháňky. 

Poslední srpnovou sobotu přišla krojovaná chasa do farního kostela na ranní mši a požehnání, pak převzala hodové právo a vyrazila s kapelou na obchůzku do vsi. Odpoledne pak začala ochutnávka vrboveckých vín. Do Vrbovce opět po dvou letech přijeli se svými dobrotami i přátele z Pova, místní části severoitalského Trenta. Večer pak následovala zábava s předtančením chasy.