Bylo to odpoledne, kdy zrovna nepršelo a počasí zrova pilně nacvičovalo na léto. V poutním kostele zrovna končila mše a po ní byl pravý čas projít se poutním areálem. Obdivovat lurdskou jeskyni, která už připomíná druhý mašůvecký kostel, monumentální chrám pod korunami stromů. Zastavit se u sochy Krista v Getsemanech, zjistit, kolik poutních míst z Čech, Moravy, Slovenska a Dolního Rakouska na obrazech po cestě do kopce člověk zná. Postát v zamyšlení u zarmoucené Panny Marie lasalettské a pak pokračovat mezi kapličkami křížové cesty dál do kopce. A pak žasnout nad krásným letním rozhledem do okolí. Ještě se projít po cestě sedmi bolestí Panny Marie s obrazy Bedřišky Znojemské a pak se pomalu vrátit ke kostelu a pokračovat v cestě. Ještě ale zbývá zastavit se u studánky a načerpat si s sebou trochu mašůvecké vody.