Hardegg, ležící na soutoku Dyje a potoka Fugnitz je nejmenším městem Rakouska s necelou stovkou trvale žijících obyvatel - a je prostě nádherné. Město vzniklo jako podhradí hradu, o němž první zmínka pochází z roku 1145. Městečko bylo centrem řady řemesel - krom jiného výroby sukna a střelného prachu. Nová etapa vývoje města se začala psát koncem 19. století, kdy se z Hardeggu stalo letovisko, vyhledávané pro krásné okolí a příjemné klima, možnost koupání a bohatý kulturní program.

A pod skálou krásné trsy podléšek.
Barvy a vůně. Jaro rozsvěcuje i les nad Hardeggem. Podívejte se na první květy

Helena Káňová