Jejich výstavba započala v druhé polovině 19. století, kdy přestaly stačit dodávky vody přímo z řeky Svratky. A sloužily až do roku 1997, kdy byly odpojeny od vodovodní sítě. Z důvodu jejich nízké polohy.

Pak se uvažovalo o jejich zasypání a prodeji pozemku developerům. Naštěstí se fotografie z těchto fascinujících prostor dostaly na veřejnost, a tak byla zahájena snaha o jejich záchranu a prohlášení za technickou památku. Nyní mohou do tohoto podzemí vstoupit i běžní návštěvníci a být ohromeni úžasným prostorem, připomínající svět jiných civilizací.

V nejstarším vodojemu překvapí, že je klenutý nejen strop, ale i podlaha. Prostor je decentně nasvícen a výklad sympatické průvodkyně velmi poutavý. Nyní jsou již vybudovány pohodlné vstupy, ale pořád je možné spatřit krkolomné původní vstupy, které zdolávali novodobí objevitelé.

Na jaře má být celý areál vodojemů již hotový a přístupný, včetně třetí, nejmladší, podzemní nádrže. Také bude volně přístupná parková úprava celého prostoru, bez plotů. Mezi prvním a druhým vodojemem stojí bývalý technický domek, tedy jen spiše jeho replika, původní stavbu skolil zub času a snaha domorodců o přestavbu na garáž.

Technická data:
1869: byl přijat projekt na výstavbu nového vodovodu v Brně, dle projektu anglického stavitele Thomase Docwryho. 
1869–1872: postaven první z vodojemů, který je tvořen jednou podzemní nádrží o vnitřních rozměrech 45×45 m a hloubce 6 m, je vyzděn pálenými červenými cihlami. 
1896–1900: Druhý vodojem tvoří obdobná nádrž (s rozměry 45×70 m). 
1927: Třetí vodojem byl vystavěn ve druhém desetiletí 20. století a je tvořen dvěma betonovými nádržemi s rozměry přibližně 30×35 m a 30×45 m a s hloubkou přes 5 m. 
1997: Vodojemy jsou odstaveny z provozu 18. března 1997, důvodem byla nízká poloha vodojemů.