Vše pochází přímo z obce a jejího okolí, nebo se týká jejích obyvatel. Nejstarší fotografie a mapy pochází již z 18. století. Výstava nabídne také premiéru nového téměř dvouhodinového historického dokumentu "Křídlůvky - očima historie", který diváky provede historií obce od doby bronzové až po dnešní dobu. Dokument byl tvořen občany obce a jeho zaměření, i zaměření výstavy, je především na původ místního osídlení, kulturu, zemědělství, život před 2. světovou válkou i po ní, krajinu a místní spolky. Dokument bude po výstavě dostupný na internetových stránkách obce.

Důvodem pro pořádání výstavy i vytvoření dokumentu byla touha předat a přiblížit historii obce, jelikož lidí, kteří si její minulost pamatují, neustále ubývá a mládeži se historie obce čím dál více oddaluje. Vznikla tak iniciativa vytvořit historický fond o obci a zpracovat jej do podoby, která bude pro lidi jednoduchá a příjemná. Potešilo nás, že se ji účastnily jak ti nejstarší, tak i děti a dospívající. Výstava je sice určena především pro občany obce a lidi pocházející z Křídlůvek, má však co nabídnout i ostatním. Na výstavě či v dokumentu se můžete např. dozvědět, jak vypadal venkov před 2. světovou válkou, jak se v minulosti v pohraničí žilo nebo jak se vyvýjela krajina kolem řeky Dyje.

Zbyněk Sobotka