Z České republiky vyrazil čtyřčlenný tým. Polovinu tohoto týmu tvořili učitelé ze dvou znojemských středních škol, Olga Veselá z GPOA a Pavel Kašpárek z VOŠ a SZŠ. V prostředí venkovské farmy se zapojili do workshopů zaměřených na téma motivace mládeže, kde si vyměňovali zkušenosti ze své praxe. Svůj přístup k vedení mládeže představili také zástupci skautské organizace, Červeného kříže a tří nizozemských škol zapojených do DofE. Pestrý program doplnila přednáška, na které školitelka představila problematiku motivace v kontextu aktuálních teorií a nabídla vhodné komunikační strategie pro práci s mládeží.  Všichni jsme odjížděli plni nových impulsů pro další práci. Velkým obohacením a potenciálem do budoucna jsou také nové kontakty otevírající možnosti pro budoucí spolupráci.

Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE) je jeden z celosvětově nejvýznamnějších programů neformálního vzdělávání, který založil před více než 60 lety Princ Philip, vévoda z Edinburghu, manžel britské královny Alžběty. Mladí lidé ve věku 14 až 24 let jsou skrze něj motivování k cílevědomosti, solidaritě, zdravému životnímu stylu a zájmu o své okolí. V současnosti se programu DofE účastní 1,3 milionů lidí ve více než 130 zemích světa. V České republice je to přes 4000 mladých lidí.

A právě studenti GPOA jsou více jak dva roky úspěšně zapojení do tohoto výchovně vzdělávacího programu a nově se zapojili u studenti a studentky VOŠ a SZŠ ve Znojmě. Obě centra fungují jako otevřená, což znamená, že zaregistrovat se do programu zde mohou i mladí lidé ve věku 14-24 let, kteří nejsou studenty těchto škol.

Program spočívá v pravidelném plnění aktivit ve třech oblastech: pohybu, dovednosti a dobrovolnictví. Každý účastník si je stanovuje sám, stejně jako cíle, kterých chce ve svých aktivitách dosáhnout. Každé z nich se poté věnuje aspoň jednu hodinu týdne. Účastníci se také na závěr programu vydají v týmu na dobrodružnou expedici do přírody. Po celou dobu jim pomáhají vyškolení vedoucí, kteří plní funkci mentora. Absolventi pak získávají prestižní ocenění, které jim dává výhodu v profesním i osobním životě. Ocenění uznávají zahraniční univerzity a je to skvělá položka v životopise.

Pokud Vás program zaujal a měli byste zájem se dozvědět víc, neváhejte nás kontaktovat na adrese – kasparek@szsz.cz nebo vesela.o@gpoa.cz

Olga Veselá, Pavel Kašpárek