Ti nejprve museli přijít na to, jak aplikovat praktické vyučování v domácích podmínkách. Ale i s tímto si poradili a výuka praktického výcviku se přenesla do domácích kuchyní, kde žáci pečou, vaří a postup včetně výsledku zasílají prostřednictvím fotodokumentace k vyhodnocení. Ohled samozřejmě bereme na sociální zázemí žáků, a to jak v možnostech elektronické komunikace, tak také nákupu surovin. Dle vyjádření učitelů většina žáků plní své úkoly dobře.

Kromě pedagogické činnosti se učitelé věnují také dobročinným akcím, do kterých se zapojili i naši žáci. Jedná se zejména o tolik potřebné šití roušek a jejich distribuci či výrobu štítů na 3D tiskárně. Roušky i štíty vyrábí také pro naše zaměstnance.

Virtuální škola.
Na znojemské GPOA jsou ve virtuální škole pilní i loudové

S rozvíjejícím se jarem je ale akné nutné zasít a postarat se o zemědělskou půdu, a to platí  i pro naše školní pozemky. Do řezu a vyvazování vinice v Leskách se zapojili nejen odborní zemědělští pedagogové, ale ruce přiložili i vyučující všeobecných předmětů a jiných oborů. Abychom zamezili ztrátám vody z orné půdy, vyseli pracovníci školy na pozemek v Leskách směsku na zelené hnojení.

Technickoekonomický úsek má nemalou zásluhu na zabezpečení ubytování příslušníků Armády ČR a mediků na domově mládeže. Potřeba pomoci přišla souběžně s omezením pohybu. S ohledem na omezení pohybu a uzavření hranic jsme museli zrušit několik naplánovaných akcí jak pro žáky, tak veřejnost. Patří mezi ně např. zahraniční stáže v projektu Erasmus, výměnné praxe v projektu Do Světa, krajská soutěž Zemědělský opravář, účast v celostátním finále soutěže Enersol 2020 a celostátní finále soutěže zařazené do Českých ručiček Opravář zemědělských strojů. Veřejnost pak přišla o tradiční Velikonoční výstavu. Dobrou zprávou ale je, že se nám podařilo zajistit potřebné administrativní kroky a 14. dubna jsme zahájili prodej sazenic, o které je každoročně velký zájem.

Ilustrační foto
Přeji si jedno, ať izolace skončí co nejdřív

Co se týče přijímacího řízení, pro učňovské obory se takřka nic nemění. Přijímací řízení bylo zahájeno a již 22. dubna budeme vyvěšovat výsledky. Zveřejníme je na úřední desce, webových stránkách a nově také na facebookové stránce školy. Bezprostředně poté mohou žáci odevzdávat zápisové lístky. U přijímacího řízení maturitních oborů zatím čekáme na pokyny. Stejná situace je i pro maturitní a závěrečné zkoušky. Bohužel, vše se odvíjí od pandemického vývoje a legislativních opatření. Jsme ale optimisté a věříme, že zanedlouho se ve škole opět rozezní školní zvonek a vše se vrátí do zajetých kolejí.

Veliké poděkování patří všem zaměstnancům za pracovní nasazení.

MARIE SMRČKOVÁ

zástupkyně ředitele SOŠ Dvořákova