Ti nejprve museli přijít na to, jak aplikovat praktické vyučování v domácích podmínkách. Ale i s tímto si poradili a výuka praktického výcviku se přenesla do domácích kuchyní, kde žáci pečou, vaří a postup včetně výsledku zasílají prostřednictvím fotodokumentace k vyhodnocení. Ohled samozřejmě bereme na sociální zázemí žáků, a to jak v možnostech elektronické komunikace, tak také nákupu surovin. Dle vyjádření učitelů většina žáků plní své úkoly dobře.

Kromě pedagogické činnosti se učitelé věnují také dobročinným akcím, do kterých se zapojili i naši žáci. Jedná se zejména o tolik potřebné šití roušek a jejich distribuci či výrobu štítů na 3D tiskárně. Roušky i štíty vyrábí také pro naše zaměstnance.

S rozvíjejícím se jarem je ale akné nutné zasít a postarat se o zemědělskou půdu, a to platí  i pro naše školní pozemky. Do řezu a vyvazování vinice v Leskách se zapojili nejen odborní zemědělští pedagogové, ale ruce přiložili i vyučující všeobecných předmětů a jiných oborů. Abychom zamezili ztrátám vody z orné půdy, vyseli pracovníci školy na pozemek v Leskách směsku na zelené hnojení.

Technickoekonomický úsek má nemalou zásluhu na zabezpečení ubytování příslušníků Armády ČR a mediků na domově mládeže. Potřeba pomoci přišla souběžně s omezením pohybu. S ohledem na omezení pohybu a uzavření hranic jsme museli zrušit několik naplánovaných akcí jak pro žáky, tak veřejnost. Patří mezi ně např. zahraniční stáže v projektu Erasmus, výměnné praxe v projektu Do Světa, krajská soutěž Zemědělský opravář, účast v celostátním finále soutěže Enersol 2020 a celostátní finále soutěže zařazené do Českých ručiček Opravář zemědělských strojů. Veřejnost pak přišla o tradiční Velikonoční výstavu. Dobrou zprávou ale je, že se nám podařilo zajistit potřebné administrativní kroky a 14. dubna jsme zahájili prodej sazenic, o které je každoročně velký zájem.

Co se týče přijímacího řízení, pro učňovské obory se takřka nic nemění. Přijímací řízení bylo zahájeno a již 22. dubna budeme vyvěšovat výsledky. Zveřejníme je na úřední desce, webových stránkách a nově také na facebookové stránce školy. Bezprostředně poté mohou žáci odevzdávat zápisové lístky. U přijímacího řízení maturitních oborů zatím čekáme na pokyny. Stejná situace je i pro maturitní a závěrečné zkoušky. Bohužel, vše se odvíjí od pandemického vývoje a legislativních opatření. Jsme ale optimisté a věříme, že zanedlouho se ve škole opět rozezní školní zvonek a vše se vrátí do zajetých kolejí.

Veliké poděkování patří všem zaměstnancům za pracovní nasazení.

MARIE SMRČKOVÁ

zástupkyně ředitele SOŠ Dvořákova