Na konci prázdnin Přímka navázala na vydařený první turnus příměstského tábora. Opět byl určený pro žáky první až pátéí třídy. Od mladých truhlářů převzali tentokrát štafetu automechanici. Klíčovými slovy byly práce s kovem, ukázka výměny kola u auta, prohlídka auta na zvedáku, výroba kovového svícnu, Muzeum motorismu, výroba větrníku, dopravní hřiště a bezpečnost silničního provozu. „Náš běh se dá charakterizovat slovy polytechnika a BESIP. Pokud bych měl konkretizovat, tak doplním stříhání plechu, ražení písmen, broušení, vrtání, lakování, různé druhy nůžek - tabulové či na papír a na plech, tužka, razidla, kladívko, řezačka plechu, brusný papír, plechy různé tloušťky, vrtačka, šroubky… Aktivity probíhaly na různých místech. První den jsme využili zázemí učňovského střediska našich automechaniků, které se nachází v areálu firmy Psota Transport.  Druhý den jsem ve spolupráci s BESIP Brno a policií prožili na dopravním hřišti, poslední den jsme navštívili Muzeum motorismu a pak jsme se přesunuli do naší školy, kde se pracovalo v nově vybavené dílničce. Děti si zde vyrobily větrník, aby se zdokonalily ve zručnosti a využily zázemí učebny stolničení. Ta byla opět velkým zážitkem gastronomickým, což je pro naši školu typické. Měli jsme tu opět prvňáčky až páťáky základních škol blízkého okolí. Své zkušenosti jim předávali naši žáci, Petr Mynařík a David Kott. Učni v rolích mistrů, opět tak, jak je to v naší škole samozřejmostí. Budoucí mistři si vychovávají své nástupce,“ sdělil Karel Doležal, vedoucí oboru Automechanik SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo.

Jeho slova doplňují lektorky Lucie Goldová a Barbora Matyščáková: „Na oba běhy Příměstského tábora jsme připravily volnočasové aktivity, práci střídala zábava. V přírodě nejvíc děti bavila obyčejná hra na schovávanou, tu chtěly hrát pořád! O nudě nemohla být ani řeč, se všemi byla ohromná legrace, moc jsme se s nimi nasmály - švédským stolům třeba říkaly švýcarské. Však je na všech fotkách vidět, jak jsme si to užívali – na školním webu i Facebooku se můžete podívat. Vždycky ty tři dny utekly tak, že jsme se najednou loučily. I slzičky jsme viděly.“

Velmi si vážíme zpětné vazby. Od rodičů: Dobrý den, paní magistro, chtěla jsem Vám a celému týmu organizátorů Příměstského tábora Přímka moc poděkovat za naši Sandru. Oba příměstské tábory byly úžasné, Sandra spokojená, plná zážitků a nadšení. Předměty, které vlastnoručně vyrobila, nám budou hezkou vzpomínkou. Pokud se bude akce opakovat i příští prázdniny, velice rády se znovu zúčastníme. Ještě jednou srdečně děkujeme. Hezký zbytek prázdnin. Zukalová Monika a Nevrklová Sandra

…a od samotných účastníků: Adam: „Byl jsem jen na tomto běhu, tak hodnotím jen tyto tři dny: hodně se mi líbilo, jak jsme vyráběli z kovu a z plechu. I Muzeum motorismu a včera všechno na dopravním hřišti. Pamatuji si, jak nám pan Lukáš vysvětloval, proč jsou tři druhy odrazek a jak právě podle barev řidič pozná, kterým směrem cyklista jede. Od BESIPu i od Policie jsme dostali spoustu užitečných dárků. Z her byla asi nejlepší tichá pošta.“ Aleš: „Byl jsem tady v červenci i teď a musím říct, že jsem se vždycky těšil. Samozřejmě perfektní bylo vyrábění – s truhláři i automechaniky. Měl jsem originální výrobek z plechu – když jsem ho dal do svěráku, otiskly se vroubky. Hezká ozdoba, kluci se pak inspirovali. Bavilo mě i ježdění na dopravním hřišti podle předpisů. A to jídlo! Jak v restauraci, švédské stoly. Je vidět, že tu učí budoucí kuchaře a číšníky. Po florbalu v tělocvičně vůbec náramně chutnalo! Jsem moc spokojený, klidně bych si oba tábory hned zopakoval.“ David: „Asi se budu opakovat, na obou táborech bylo nejlepší jídlo! Samozřejmě i vyrábění a sportování a hry také, nesmím zapomenout na dopravní hřiště, tam mě to hodně bavilo. Učili jsme se prakticky a teoreticky. Rozesmála mě značka, kterou pan Lukáš nazval zamračený Asiat – tu si budu pamatovat určitě!“

Ester: Mně se líbilo všechno. Vyrábění i procházky a sportování, i dopravní hřiště… Zajímavé bylo, když nám Policie měřila radarem rychlost běhu, mně naměřili 18 km/h. – ze všech holek nejvíc! Z minulého tábora jsem si donesla hmyzí hotel. Kdo ho vidí, tak říká, že jsem truhlář profesionál! A dnes mám větrník, který se teď hezky točí. V pondělí jsem vyrobila svícen, takovou kytičku. Dám ho bráchovi Teodorovi, brzy bude mít narozeniny, tak mám hezký dárek, vlastnoručně vyrobený! A od Policie jsme dostali i pexeso, tak už se těším, až ho budeme hrát a zároveň se naučíme dopravní značky.“ Jakub: „Poznal jsem tu hodně nových kamarádů. Mě bavilo, jak jsem si do plechu vyrazil své jméno. Vezmete takové hřebíky, na konci je písmeno, přiložíte na plech a kladivem pořádně ťuknete. Písmena neměla háčky. A tak tu byli najednou Simon a Tomas.“

Hlavní koordinátorka projektu Lucie Pláňková doplňuje: „Do této aktivity probíhající v rámci projektu Implementace KAP JMK II se škola zapojila v září 2020 a ani omezení provozu škol související s epidemií COVID 19 jí nezabránilo plnit naplánované indikátory. Nejenže jsme zrealizovali kroužky pro žáky naší školy, ale operativně jsme se přizpůsobili i rozvolnění a uspokojujeme poptávku základních škol, a to realizací dvou běhů příměstského tábora. První byl zaměřený na práci se dřevem, druhý na práci s kovem. Díky realizačnímu týmu, který se skládal z více než desítky zaměstnanců naší školy, proběhly oba běhy na výbornou.“

„Využíváme zázemí naší školy i smluvních partnerů. Děti tak mají možnost poznat prostory, kde probíhá výuka odborných předmětů, a třeba v nich zažehneme jiskřičku zájmu právě třeba o studium oboru Truhlář, Kuchař-číšník, Hotelnictví a turismus nebo Automechanik, které díky letošnímu příměstskému táboru poznali z té praktické stránky. Ale dnům není konec, příští můžeme zaměřit na další obory, v naší škole nabízíme ještě obory Kadeřník, Prodavač, Cestovní ruch, Kosmetička, Podnikání, obchod a služby a Sociální činnost. Odborníků máme v naší škole opravdu nespočet,“ dodal  Libor Hanzal, ředitel SOU a SOŠ SČMSD, Znojmo.

Ludmila Karpíšková,

spoluorganizátorka projektu