Na zámku v Uherčicích na Znojemsku jsem se byl podívat poprvé někdy před patnácti lety. Byl to pohled spíše žalostný, kdy bylo vidět jen zakonzervované objekty připravené k rekonstrukci. Jako schodiště na hlavním nádvoří sloužilo tehdy jen provizorní dřevěné do patra severního křídla. Druhé bylo zakryté a nepoužívalo se. Procházeli jsme prázdnými komnatami, kde byly vidět jen sondy do omítek, které odkrývaly historickou výzdobu. Dále polorozpadlé parkety, ale přeci jen už byla vidět péče a svítala naděje na to, že se jednou podíváme do opravených prostor.

Lidé na hrázi vranovské přehrady přihlíželi již tradičnímu výlovu sektu.
Sekt zrál v hloubce. Potápěči z vranovské přehrady opět vylovili stovky lahví

Od té doby jsem tam byl ještě několikrát a vždy jsem žasl nad tím, jak se vylouplo kousek krásy díky práci odborníků, kteří na rekonstrukci pracovali. Peněz bylo pomálu a tak to šlo hlemýždím tempem. Nedávno jsem si všiml na sociálních sítích, že se bude pořádat speciální prohlídka Po stopách rekonstrukce. Tato prohlídka byla koncipována jako pohled na opravené části, ale i na objekty, kde se stále pilně pracuje na obnově bývalé krásy. Také jsme si mohli prohlédnout, v jakém stavu vypadaly místnosti po „péči" vojska nebo zemědělců. Odborný výklad nám odkryl úskalí, která rekonstrukci provázela a postupy, jakými byla tato úskalí řešena. Rozhodně byla tato prohlídka nástinem značné námahy a snahy uvést do původní podoby památku, která tu už nemusela být. Věřte mi, že by to byla nesmírná škoda. Jedná se o další kousek skládačky o naší historii a architektuře. K zámku patří i krásný anglický park, který vybízí k pěkné procházce a dají se zde najít i další obdivuhodné objekty, jako je například nově opravená umělá zřícenina, ze které je pěkná vyhlídka na západní křídlo zámku, kde proběhla nedávno poslední velká rekonstrukce a také na krásné přilehlé údolí. Mnohé z Vás by k návštěvě mohl přesvědčit i fakt, že si zámek již zahrál v několika filmech. Byly to pohádky Nebojsa z roku 1988, dále Svatojánský věneček z roku 2015 a také Hodinářův učeň z roku 2019. Normální prohlídky jsou rozděleny do dvou okruhů. Tato speciální prohlídka se bude opakovat ještě 13.8. 2022. Kdo by měl zájem, musí se předem objednat na mailu paní kastelánky lysa.alena@npu.cz .  Přehlídky začínají v 10.00, 13.00 a 15.00.

Patnáctý ročník Šramlfestu na znojemské Káře.
Když publikum na Káře tančí. Malebné znojemské prostranství ožilo Šramlfestem

Za sebe můžu prohlídku jen doporučit. Vím, že v Uherčicích na zámku jsem rozhodně nebyl naposledy a rozhodně budu dál sledovat jeho zmrtvýchvstání. Jsem rád, že se stále najdou u nás místa, která jsou pohlazením na duši a která nám pomohou se odtrhnout od každodenních starostí.

Výlet na hardeggskou vyhlídku.A jakým pohledem se dnes s vámi rozloučíme je více než jasné.
Tip na výlet: Nádherný klenot Podyjí. Vydejte se na Hardeggskou vyhlídkou

První písemná zmínka o Uherčicích je darovací listina a pochází již z roku 1312. Na přelomu 15. a 16. století zde vzniká nové sídlo. Malá gotická trojkřídlá tvrz. Sídlo má poměrně bohatou historii. Já se ovšem přesunu do období po druhé světové válce, kdy byl tento zámek 11. 7. 1945 zkonfiskován s chybným zdůvodněním, že se jedná o německý majetek. Majitelé se sice snažili čelit tomuto bezpráví, ovšem s nástupem totalitního režimu ztratili veškerou naději. Krátce objekt sloužil jako ženský nápravný tábor. Dále zde hospodařilo místní zemědělské družstvo, které se v 50. – 60. letech dělilo o objekt s pohraniční stráží. Postupem času došlo k neskutečné devastaci objektu, která vyvrcholila v roce 1970 zřícením hranolové věže nad vstupem na arkádové nádvoří. V análech jest zapsáno, že došlo tehdy ke značné hospodářské škodě, když bylo zavaleno dokonce několik kusů dobytka. Jen zázrakem unikl objekt demolici, pro kterou už bylo dokonce vydáno povolení. Přes všechny problémy se zámek v roce 1979 dostal do rukou památkářů. V roce 1987 pod Jihomoravské muzeum Znojmo a v roce 1995 do péče Národního památkového úřadu. V roce 1996 byl zpřístupněn veřejnosti.

Petr Grégr