„Všude slyšíme, jaký je na trhu práce nedostatek technicky vzdělaných lidí. Snažíme se proto žáky přilákat prostřednictvím například zápasů robotů, které si žáci sami sestavují a programují, 3D tiskem nebo tvorbou webů,“ říká učitel a garant oboru elektrotechnik M. Beran.

Že informační technologie a obecně elektrotechnika budí mezi žáky i jejich rodiči zájem, potvrzuje i překvapivě vysoká návštěva na prezentaci v rámci burzy středních škol. „Zápasy robotů a jejich hledání cesty z bludiště lákaly nejvíce. Avšak i ostatní úseky, jako například soutěž elektrikářů, si našly svoje zájemce,“ konstatuje spokojeně ředitel školy J. Vojtěch, který zároveň zve všechny také na den otevřených dveří.

„Naši školu rádi otevřeme široké veřejnosti, která bude mít možnost 21.listopadu od 8 do 16 hod. seznámit se s učebnami a odbornými dílnami a také zástupci našich partnerů, například skupiny ČEZ nebo rakouské firmy Trummer.“

Jaromír Příkazský