V pátek v podvečer zvala chasa své družičky na zavádění a poté zdatní jedinci do ranních hodin ,,pro všechny případy‘‘ hlídali máj.

Za poněkud mlhavého počasí se v sobotu dopoledne dokončily veškeré přípravy a odpoledne se již vyzdobená máj hrdě tyčila do oblak za účasti přihlížejících občanů obce. Ve večerních hodinách následovala taneční zábava, která začala předtančením chasy za doprovodu skupiny Stone. Jako každoročně se zábava vydařila a všichni zúčastnění se dobře bavili.

Studentky z Přímky pomohly charitě.
Koláč pro hospic: charita děkuje pomocníkům

Následovalo pro některé poněkud krušnější nedělní ráno, kdy se Únanovská chasa zúčastnila slavností ranní mše v kostele. Po ranní mši se celá chasa vydala s dechovou kapelou Dubňanka ke zvaní občanů na odpolední program pod máji. I když počasí nebylo zcela slunečné, tak i přesto měli všichni zúčastnění skvělou náladu až do konce nedělního večera.

Za únanovskou mládež

Anna Pikartová