V roce 1893 byl pod vedením vrchního učitele Václava Cydlíka založen tehdy německý sbor dobrovolných hasičů. Místní dobrovolní hasiči se od samého počátku stali i pravidelnými pořadateli kulturních akcí, obětavě však pomáhali i při odstraňovaní škod po živelných pohromách, kdy například v srpnu 2002 postihly obec záplavy a v červnu 2009 obec zpustošilo ničivé krupobití.

V sobotu odpoledne, po úvodních proslovech byli oceněni hasiči, posvěcen prapor i hasičská vozidla. Uznání za svoji podporu hasičům se dostalo i starostovi obce. Po hudebním programu dechovky Tasovjanka s Mužáky z Hodonic, se svým pásmem tanců představily děti a chasa v krojích. Na pódiu pak slavnostní atmosféru doplnila cimbálka Zdeňka Valáška. Večerní zábava probíhala v Kulturním domě, kterou otevřela opět krojovaná chasa a dětští tanečníci. Posvícení, které pořádal Spolek rodičů a přátel Krhovic, SDH Krhovice a obec Krhovice zakončila nedělní mše v kostele sv. Bartoloměje

V Krhovicích slavili posvícení i 130 let hasičů | Video: Standa Nováček