Nechceme však v tomto krátkém zamyšlení mudrovat o této stránce života cestovatele. Rádi bychom čtenáři přiblížili opačnou stránku, tedy pocit, kdy po námaze, problémech, nebezpečích, strázních, nákladech a obětech cestování se i ten nejdrsnější tulák těší domů. Že každý poutník má kdesi v duši místečko, které v srdci rezonuje jako domov.

V Prosiměřicích u Znojma se od roku 1988 konala setkání cestovatelů CESTY v režii místního Klubu cestovatelů, kam od roku 1994 přijížděl pravidelně ing. Miroslav Zikmund. Legendární cestovatel se zde vždy těšil velké úctě. Umožňoval společně si pohovořit, získat společnou fotografii i podepsat knihy H+Z… Svojí úžasnou osobností a družností zde získal celou řadu dobrých a upřímných osobních přátel z řad těch, kteří jej dříve prostřednictvím knih a reportáží znali na dálku, někteří od konce čtyřicátých let minulého století.

Jeptišky roztančily hasičský ples ve Vedrovicích. Podívejte se
Jeptišky roztančily hasičský ples ve Vedrovicích. Podívejte se

Vztah k návštěvníkům a k městysu vyústil v udělení čestného členství v Klubu cestovatelů Hanzelky a Zikmunda GLOBE Prosiměřice (společně s ing. Jiřím Hanzelkou – 1992) a později (2008) také nabídkou čestného občanství v Městysu. Mimořádné nabídky, exkluzivní pro Klub i městys, ing. Miroslav Zikmund přijal a projevil tím právě zmíněný citový vztah. Po Plzni, Kopřivnici a Zlínu se stal naším spoluobčanem a dal najevo, že mezi jeho místa nazývaná domov, kam se rád vrací ze Zlína i cizokrajných lokalit, patří také Prosiměřice. 

V roce 2019 jsme u příležitosti stých narozenin ing. Zikmunda připravili úspěšnou a hojně navštívenou výstavu představující výběr 100 fotografií výjimečného cestovatele v Prosiměřicích, ve Zlíně, v Opavě, Brně… a dále cca 100 obrázků z návštěv a setkání charismatické osobnosti s návštěvníky v Prosiměřicích.

V Plenkovicích na Znojemsku řádily maškary. Objevil se i Shrek s oslíkem
V Plenkovicích na Znojemsku řádily maškary. Objevil se i Shrek s oslíkem

Jako vyjádření emocionálního vztahu obou pánů H+Z a městysu jsme, po  podchodu p. Zikmunda na poslední expedici, jednu z ulic pojmenovali neoficiálně CESTOVATELŮ H+Z, kde se ve významné dny (14.1., 22. 4. a 1. 12.) jako pamětníci každoročně pietně scházíme a vzpomínáme. Byli bychom rádi, kdyby i další pamětníci si v tyto dny zavzpomínali, a tak jsme se všichni společně duchovně spojili telepatickou linkou s oběma pány H+Z.

Skromné pietní místo není formálním bodem turistických, ani cyklistických tras či stezek, nicméně se pozorní, okolo putující turisté, cyklisté i geo-keškaři zastavují a pořizují obrázky i selfie. Budeme rádi, pokud i nám tyto e-dokumenty pošlete.