V Sokolovně si nejprve stovky zájemců vyzvedli skleničky, kupony na ochutnávky vína a také mapu s vyznačenou trasou. Poté, co si ji návštěvníci nastudovali, vyrazili do místních sklípků, kde je čekala usměvavá obsluha a samozřejmě zážitky především v podobě dobrého pití. Během dne se v obci konaly i vepřové hody. K mání byly jitrnice, jelita, černá polévka, guláš a grilovala se kýta.

No a kdo si myslel, že se tu bude nudit, protože není ani vinař ani gurmán, nenudil se. Točilo se i pivo a legraci si mohl každý užít v masopustním průvodu, který procházel obcí. K vidění byla spousta maškar a pestrých kostýmů.

Dobšice jsou jednou z nejstarších vinařských obcí zmiňované již zakládací listinou premonstrátského kláštera v Louce z 25. října 1190. Dnes činí rozloha vinic v Dobšicích přibližně 40 hektarů. Nejznámějšími vinařskými tratěmi jsou U hájku a Pod tratí s vápenitými sprašemi, ve spodní části se štěrkopísky Dyjského masivu.