Jeho absolventi najdou uplatnění v komplexu služeb cestovního ruchu, můžou vykonávat činnosti charakteru obchodně podnikatelského, provozního a řídícího v nižších a středních článcích struktury řízení ve všech organizačně právních formách podnikání v cestovním ruchu. Uplatní se například jako pracovníci cestovních kanceláří, cestovních agentur, turistických informačních center a hotelových komplexů jako recepční, zaměstnanci rezervačních oddělení, na úseku ubytovacích služeb, asistenti, animátoři, jako průvodci cestovního ruchu, delegáti, referenti, popřípadě ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu.

„Již od prvního ročníku jsou odborné předměty zaměřené prakticky, do 2. ročníku je zařazena odborná praxe, jež je zaměřena na průvodcovskou činnost v národně-kulturních památkách. A protože příprava finišuje, navštívili žáci místa, kde budou v červnu jako průvodci působit,“ upřesnila Mgr. Lucie Pláňková, vedoucí oboru Cestovní ruch.

Procházka melancholickým Znojmem.
Znojmo v tónech melancholie. Podívejte se na známá zákoutí novým pohledem

Se svými pocity se svěřila žákyně Adéla Sýkorová: „Na pátek 23. 4. jsme se všichni těšili, proběhla totiž naše první návštěva pracovišť! Konečně jsme na vlastní oči viděli to, co jsme se nazpaměť biflovali! Vše se nám tak krásně propojilo a najednou se zdálo být vše mnohem jednodušší, než jsme si mysleli. Odborná praxe pro nás všechny najednou nabrala úplně jiné rozměry!

Já mám výhodu z loňského roku, kdy jsem na zámku v Mikulově provázela v rámci letní brigády. Text jsem se začala učit na konci února a teď už se spolužačkou jenom opakujeme a pilujeme problematické části. Texty nám půjdou určitě líp zapamatovat, protože víme, kde co je,“ doplnila Eliška Pitrová.

Vážení návštěvníci, vítejte… Tak tedy na viděnou v červnu, vážení čtenáři. Těšíme se na vaši návštěvu. Jsme připraveni vás provázet!

Jménem CR2.A Adéla Sýkorová, Eliška Pitrová a Ludmila Karpíšková