Rozmarýnové hody mají ve Vedrovicích dlouhou tradici. „A už nějakých čtrnáct let u nás chodí chasa v krojích. Letos jsme měli dvaadvacet párů. A poprvé s nimi šlo i dvacet dětí ze školky a prvňáci. Děti si také připravili pod vedení svých učitelek malé pásmo, které předvedly při předávání práva a také při zavádění s velkou chasou,“ uvedl vedrovický starosta Richard Janderka. K dobré náladě hrála dechová hudba Bojané. „Lidí se nakonec sešlo i víc než jsme letos očekávali, takže jsme spokojení,“ hodnotil starosta.