Když začnou ve Valtrovicích hody chasa se celý den nezastaví. Rušný a náročný den si ale pokaždé náležitě užije. Třetí zářijovou sobotu si chasa v devět ráno přišla ke kulturnímu domu  hodové právo předání hodového práva a pak si je nechala požehnat v kostele. Před desátou chasa vyrazila po průvodem po vsi.  Večer pak následovala zábava s předtančením a nápaditým půlnočním překvapením.