Volby se konaly o velkých přestávkách ve třetím patře. Volební komise, která byla složena z žáků, předávali volební lístky a voliči dále mohli svůj volební lístek vložit do volební urny. Po dokončeném hlasování, byly všechny hlasy sečteny a první místo se 143 hlasy obsadil Petr Pavel a druhé místo obsadil se 79 hlasy Andrej Babiš. Celkem tedy hlasovalo 222 žáků naší školy. Zástupce školního parlamentu, Ivo Černík, tuto akci hodnotí následovně: „Průběh voleb hodnotím velmi pozitivně. Jsem rád, že se zúčastnilo více žáků než třeba na jiných školách“.

 Barbora Matyščáková