Jihomoravské muzeum si k těmto výročím připravilo obsahově bohatou výstavu BONUM OPUS: Premonstráti v Louce (1190-1784), která muzeum připravilo díky podpoře Fondu malých projektů programu INTERRREG a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Projekt vznikal ve spolupráci s muzeem v Retzu, které se významně spolupodílelo na archivním výzkumu a zprostředkovalo zapůjčení předmětů ze sbírek soukromých osob.

Jak vznikl název výstavy, objasňuje Petr Eckl, historik Jihomoravského muzea a autor výstavy: „Z řádové devízy Ad omne bonum opus parati (Připraveni ke každému dobrému dílu) jsme pro výstavu vybrali sousloví bonum opus – „dobré dílo“. Celé generace louckých premonstrátů se podílely na tomto dobrém díle především formou farní pastorace, ale i vytvářením kulturního a duchovního dědictví, které je stále patrné, přestože loucký klášter už více než 230 let neexistuje.“

Znojemský GaP slavil první narozeniny. Uspořádal ArtFest.
GaP oslavil své první narozeniny festivalem umění

Výstava představí především umělecká díla vytvořená pro potřeby bohoslužeb a reprezentace kláštera jak ze sbírek Jihomoravského muzea ve Znojmě, tak ze sbírek Strahovského kláštera a Strahovské knihovny i z mobiliářů kostelů kdysi pod Louku spadajících. pPetr Eckl přibližuje, které předměty ze Strahova budou na výstavě ke zhlédnutí: „Z děl zapůjčených ze Strahovské obrazárny bude vystavena například Maulbertschova skica Triumf Boží moudrosti pro centrální část nástropní fresky Filozofického sálu Strahovské knihovny - původně byla freska součástí výzdoby loucké knihovny, po zrušení kláštera a jejím přestěhování na Strahov ji Franz Anton Maulbertsch namaloval znovu právě ve Filozofickém sále Strahovské knihovny.“

Vedle uměleckých děl z expozice Starého umění Znojemska si budou návštěvníci moci prohlédnout i obrazy J. V. Bergla z klášterního kostela v Louce a drobná sochařská díla. Poprvé pohromadě budou vystaveny liturgické předměty, dodnes používané při bohoslužbách v kostelích na Znojemsku a v okolí. Stranou nezůstala ani loucká tiskárna z let 1595 – 1612. Představeny budou původní loucké tisky a vazby uložené ve Strahovské knihovně a v podsbírce knih Jihomoravského muzea ve Znojmě. Bude k vidění opět i loucká „hemina“ (vinná míra) z roku 1497 či nově kožená bota z přelomu 16. a 17. století, nalezená v zazděném výklenku kaple sv. Šebestiána v klášterním kostele v Louce.

Žehnání kříže v Plenkovicích.
Požehnali jsme kříž u lípy republiky. Osmdesát let ležel ve stodole

K výstavě je připravována i stejnojmenná dvojjazyčná publikace, která shrnuje získané poznatky, informace, soupis dochovaných předmětů a dalších výstupů naší společné historie. Výstavu v Domě umění můžete navštívit od 24. července do 1. listopadu 2020 ve výstavních sálech v 1. patře každý den kromě pondělí.

Renata Hurníková