Úvodního slova se ujala paní ředitelka ZŠ Miroslav Jana Kadlecová. Ta přivítala všechny přítomné, a to včetně rodiny Bártové, k jejímuž domu byly kameny položeny.

„V Miroslavi se svého času nacházela významná židovská obec a aby neupadla v zapomnění, přišla paní Lucie Férová s nápadem na položení kamenů zmizelých," řekla v projevu paní ředitelka. S velkým nasazením vyučujících celou myšlenku realizovali se žáky školy. V hodinách německého jazyka, dějepisu a výtvarné výchovy učitelé propojili výuku a po celý školní rok připravovali tento den. Hlavními iniciátorkami byly p. uč. Bednaříková a Biberlová, které daly prvotní impuls a motivaci k zapojení kolektivu zaměstnanců školy.

Získání veškerých dostupných informací, dat a dokumentů je pak pečlivá a mravenčí práce pana Aleše Bednaříka. Ten měl dokonce k této tematice po skončení sobotní akce přednášku ve škole.

Finanční prostředky na výrobu kamenů získala škola prodejem židovského sladkého pečiva Hamanovy uši, které napekli žáci v hodinách pracovních činností. „Tento pokrm je spojen s pohyblivým svátkem purim, který se slaví dnes, a to ve stejný den, jako se slavil před 80 lety," vysvětlila Kadlecová. Tehdy, tedy v roce 1944, byl nacisty vyhlazen terezínský rodinný tábor, kde zahynulo téměř 3800 Židů.

„Vybrali jsem více peněz než bylo potřeba, proto budeme pokračovat v pokládání dalších kamenů," slíbila paní ředitelka.

Po uložení kamenů zazněla také státní hymna a po jejím ukončení se lidé mohli připojit k samotnému pietnímu aktu položením oblázku k uctění památky Marty, Hany a Ruth. V prosinci 1942 byli internováni v Terezíně. V září 1943 je společně s 5 000 dalších terezínských vězňů deportovali do Osvětimi a umístili do tzv. terezínského rodinného tábora. Během šesti měsíců zemřelo z původního počtu přibližně 1 200 vězňů. Až na několik desítek osob bylo zbylých 3 800 vězňů zavražděno v plynových komorách v noci z 8. na 9. března 1944.

Program pak pokračoval v budově základní školy, kde od 15 hodin byla na programu výstava žákovských prací, expozice o Židech na Kostelní ulici, výtvarné a pohybové workshopy pro děti nebo vystoupení školního pěveckého sboru Miroslavíci.