Sešli se proto, že chtěli, a bavili se, jak se jim líbilo. Přesně tím se recesistické oslavy prvního máje lišily od těch, které někteří z účastníků zažili. A ti mladší se heslům na transparentech mohli smát, aniž by se museli ohlížet, kdo stojí kolem nebo přemýšlet, komu mohou říct jaký vtip. A k tomu samozřejmě pivo a párek, pro mladší limonádu. To z někdejších oslav zůstalo. Snad se už příští rok bude možné vrátit k společné zábavě a první máj oslavit společně a tak, jak bude kdo chtít a jak se bude komu líbit.