V nedávné době se studenti Přímky s touto organizační formou setkali v hodinách české literatury. Cílem realizované výukové lekce bylo seznámení se s dílem současné spisovatelky Kateřiny Tučkové a jejím románem Vyhnání Gerty Schnirch. Srdcervoucí román pojednává o konci druhé světové války, o poválečném odsunu Němců, vzájemném nepochopení dvou generací, řeší otázky viny, odplaty, odpuštění, prostupuje jej nezaměnitelný genius loci starého Brna. Dílo jsme vybrali i kvůli jeho náročnosti, aktuálnosti, rozporuplnosti, věřili jsme, že studenty zaujme a podnítí je k diskusi.

Pro navození tématu jsme zvolili brainstorming v kombinaci s fotografiemi. Úkolem studentů bylo uvádět své názory, nápady, postoje, myšlenky, pracovali individuálně, samostatně, jak se jim podněty vynořovaly v mysli. Nápady studentů jsme zapisovali na tabuli. Brzy odhadli, že hlavním tématem bude tzv. brněnský pochod smrti v březnu 1945.

Stěžejní částí výukové lekce byla práce s textem. Studenti se rozdělili do skupin, pracovali s výňatky uměleckého textu. Poté jsme debatovali o dojmech, pocitech, názorech, rozhořela se velice podnětná diskuse, studenti se zabývali otázkami trestu, právem na spravedlnost, válečnými událostmi. V návaznosti na diskutovanou tematiku jsme se dotkli i současných problémů na Ukrajině a v Izraeli.

A dojmy našich milých studentů? „Měli jsme možnost vyzkoušet unikátní koncept tandemové výuky v hodině češtiny. Hodina byla zajímavá a poučná. Kombinace paní učitelky Chaloupkové a paní učitelky Šafratové byla vskutku nezapomenutelným zážitkem. Strašně rychle to uběhlo,“ shrnuli Sam s Davidem.

„Zajímavý pohled a styl učení, který byl velice interaktivní, zapojila se celá třída,“ podotkl Pepa.

„Obě paní učitelky byly skvělé, chceme znovu tandemovou výuku, učení bylo efektivnější a více jsme si zapamatovali,“ zhodnotila Iveta.

Tandemová výuka je činnost náročná na přípravu i čas, ale věřte, že úsilí se vyplatí, hodiny se stanou netradičními, zábavnějšími a poutavějšími. A pokud tandem propojíte s metodami kritického myšlení, budete ze třídy odcházet nadšení vy i Vaši studenti.