Znojemský Loucký klášter ztělesňuje ve své dochované podobě svým způsobem celou svou historii. Od svého založení před 832 lety patřil premonstrátský klášter v Louce k nejvýraznějším duchovním, kulturním a hospodářským centrům v širokém okolí a to až do roku 1784, kdy císař Josef II. nařídil zrušení kláštera. Zastavil tak stavbu vrcholně barokního klášterního komplexu, který se proto do dnešní doby dochoval jako impozantní torzo. Až do roku 1993 pak někdejší klášter obývalo a využívalo především vojsko, což se na jeho dnešní podobě také podepsalo.

Klášter na stálé využití pořád ještě čeká, ale prchavé stopy po různých akcích v něm dnes soupeří o pozornost návštěvníka s prchavými, leč barevnými stopami, po některých akcích minulých let. Od doby pořízení fotografií také v klášteře přibylo vyměněných a opravených oken. Pokaždé, když je klášter otevřený pro prohlídky, všimne si návštěvník nejprve celkové smutné omšelosti barokního monumentu a pak na něj působí odolné zbytky kasárenského prostředí. Stačí se ale na chodbách či schodištích na chvíli zastavit a člověk si začne více všímat nepotlačitelné barokní zámecké impozantnosti a přetrvávající nádhery někdejšího mocného kláštera.