Jeho působení jako architekta připomíná ale ve Znojmě dodnes budova někdejšího německého národního domu, která i později pod názvem „Domeček“ vstupovala do společenského života mnoha generací obyvatel města.  O stavbě spolkového domu rozhodl 31.7. 1881 Německý měšťanský spolek ve Znojmě a ze čtyř předložených návrhů byl vybrán stavební plán a rozpočet architekta Josefa Slowaka, který spolu se stavitelem Josefem Schweighoferem stavbu prováděl a kolaudoval. Náklady byly financovány částečně pomocí veřejné sbírky a stavba byla dokončena již 12.11.1882.

Josef Slowak narozený 22.2.1840 byl synem Franze Slowaka a Johanny Machainové,dcery Isidora Machaina z Vyškova, oddaných 19.8.1838 ve farnosti sv. Kříže ve Znojmě s bydlištěm na Neustiftu (Znojmě - Novosadech) v domě č.p.21. Rodiče pocházeli z rodů zabývajících se výrobou keramiky.  Po absolvování technických studií stavebního inženýrství působil Slowak jako architekt - asistent na Polytechnickém institutu ve Vídn, roku 1866 byl přijat do Sdružení rakouských inženýrů a architektů. Když téhož roku v listopadu navštívil keramickou továrnu jeho strýce Johanna Slowaka ve Znojmě císař František Josef I. nepochybně se hovořilo i o nutnosti vybudování železničního spojení. Mladého architekta k profesi železničního stavitelství motivoval jak ekonomický zájem místních podnikatelů tak pravděpodobně i jeho starší kolega, projektant železničních budov severozápadní dráhy vídeňský architekt Karl Schlimp, který se zajímal o ložiska únanovského kaolínu a uvažoval o výrobě v Šatově. Z obou lokalit získávali suroviny i místní výrobci keramiky. 

Historik architektury Lubomír Zeman hodnotí německý národní dům ve Znojmě jako charakteristický příklad honosného vídeňského historismu u nás, plně srovnatelného s prvotřídními vznosnými historizujícími objekty ve význačných centrech s historizující architekturou a považuje jeho zapsání do Seznamu nemovitých kulturních památek za žádoucí. . Jan Galeta z MU Brno, který se problematice národních domů věnoval v disertační práci, vyslovil na přednášce pořádané JMM ve Znojmě přání, aby na budově byla umístěna pamětní deska připomínající architekta a stavitele.


Znojemský „Domeček“ , jehož architektura evokuje lázeňskou noblesu a eleganci vídeňských valčíků, v budoucnu opět nabídne své prostory veřejnosti. Rozhodnutí zastupitelů města o jeho zakoupení a obnovení přívětivého kulturního prostředí si zasloužilo všeobecného uznání. Vlastník objektu by měl ještě zvážit doporučení odborníků – pamětní deskou připomenout stavitele a zajistit znojemskému „Domečku“ památkovou ochranu.

LIBOR SLOVÁK