Počet návštěvníků lázní se ztrojnásobil a tamní městská rada se snažila o řízení nové výstavby zadáváním tzv. regulačních zastavovacích plánů celých lokalit. Josef Slowak v té době již podniká v Karlových Varech, v r. 1872 spolu s Heinrichem Mattonim a dalšími podnikateli investuje do pozemků a spojuje se s pražským stavitelem Antonem Čerychem. Firma Slowak-Čerych téhož roku zpracovala a předložila první zastavovací plán pro novou ulici Parkstrasse (dnešní Sadová tř.) , získala povolení výstavby na léta 1873-1877 a zahájila zlatý věk stavebního rozvoje města.  Josef Slowak realizoval honosné historizující stavby ve stylu italské renesance, který se zde předtím příliš neuplatňoval. První jeho stavbou v letech 1873-74 byl hotel Donau (dnešní Lázeňský hotel Kriváň), v letech 1888-89 pak hotel Kroh, obě stavby ve stylu italské renesance. Na Zámeckém vrchu r. 1876 započal se stavbou anglikánského novogotického kostela sv. Lukáše pro potřeby lázeňských hostů podle plánu architekta Oscara Mothese z Lipska , kostel byl dokončen a vysvěcen v r. 1877.


Další jeho stavbou v letech 1879-81 byla vila Schwalb (dnes Hotel Lauretta) v luxusní karlovarské vilové čtvrti zvané Westend. R. 1878 se účastnil světové výstavy v Paříži , kde obdržel čestné uznání. V Karlových Varech podle místních novin provozoval i výrobu majoliky. Za zmíňku stojí také skutečnost, že jeho děti narozené v Karlových Varech - r. 1873 dceru Emilii, r. 1877 syna Adolfa a r. 1880 syna Viktora - pokřtil v kostele sv. Máří Magdalény kaplan Josef Bergmann z Řádu křižovníků s červenou hvězdou , později působící ve Znojmě-Hradišti, autor sbírky básní nazvaných Stimmen von Pöltenberge.


Po r. 1884 se J. Slowak s rodinou odstěhoval do Lince, kde byl r.1886 jmenován prozatímním vedoucím městského stavebního úřadu, r. 1887 byl jako vrchní inženýr ustanoven vedoucím stavebního úřadu definitivně. Zabýval se místní problematikou jako byla regulace Dunaje a výstavba městského vodovodu, r. 1888 projektoval výstavbu vyhlídkové věže /Franz Josefs Warte/ na Freinbergu. V září r. 1895 odešel ze zdravotních důvodů na vlastní žádost do důchodu a se svým synem Adolfem založil stavební firmu, která se účastnila výběrových řízení i v Čechách. Syn pokračoval ve stavitelské profesi, pro vlastní užívání postavil v Linci vilu, známou dnes jako „Villa Slowak 1918“. O náhlém úmrtí Josefa Slowaka dne 27.1. 1896 referuje Znaimer Wochenblatt i linecký Volksblatt, tamní Tages-Post připomenul jeho původ ve znojemské keramické rodině.