Přestože byla činnost Sokola během čtyřech dekád vlády komunismu zakázána, lidé často mluvili o cvičení jako o „chození do Sokola“. Jak je možné, že tato tradice přes nepřízeň režimu vydržela, zjistily studentky Gymnázia Dr. Karla Polesného rozhovorem s Věrou Macounovou. Její příběh zpracovaly do nápadité audioreportáže.

Zdroj: Gymnázium Dr. Karla Polesného, Znojmo

Věra Macounová, rozená Dvořáková, se narodila 4. 7. 1955 ve vesnici Nové Hrady ve středních Čechách. Už od dětství měla vztah ke sportu, který jí vydržel až do dospělosti. V rodinném domě bydlela s rodiči, třemi sourozenci a dvěma babičkami. Babičce byla komunistickým režimem zabavena hospoda a rodičům ševcovská dílna. Maminka byla učitelkou, ale po nátlaku komunistů, aby přesvědčovala občany vesnice ke vstupu do JZD, po mateřské dovolené do práce již nenastoupila.

V roce 1974 vystudovala Věra Macounová Střední zdravotnickou školu v Pardubicích. Už zde se stala aktivní členkou Sokola, který ovšem fungoval pod vedením KSČ jako Československý svaz tělesné výchovy a sportu (ČSTV). Díky nadšení členů, kteří si pamatovali dobu Sokola před rokem 1948, se dařilo předávat původní ideály spolku novým členům. V Pardubicích se Věra Macounová také seznámila v rámci studentského divadelního představení se svým budoucím manželem Emanem, kterého si v roce 1976 vzala.

„I když oficiálně byl Sokol zrušenej, tak se říkalo jdeme do Sokola, cvičíme v Sokole. Probíhalo to úplně stejně. Úplně stejná, krásná atmosféra, taková rodinná. Takže jsem zapadla okamžitě.“

Prožila dětství mezi Říší a Protektorátem. Znáte příběhy znojemských osobností?
Prožila dětství mezi Říší a Protektorátem. Znáte příběhy znojemských osobností?

Po dokončení střední školy dostala paní Věra umístěnku do kojeneckého ústavu ve Znojmě. Manželova rodina vlastnila byt ve Znojmě na náměstí, přesto ale mladí manželé neměli na byt v domě právo kvůli omezování buržoazního vlastnictví. Bylo třeba o byt oficiální cestou zažádat a čekat, zda jim bude přidělen. Žádost byla schválena až po několika měsících. Věra Macounová nedlouho po nastěhování do Znojma opět vyhledala pobočku Sokola, která fungovala pod názvem ČSTV, a okamžitě mezi jeho členy zapadla. Jak sama říká, cítila se mezi nimi, jako by to byla její vlastní rodina.

Postupem času se manželům Macounovým narodily 4 děti – Emanuel, Václav, Jakub a Anna. V roce 1989 už měla tři děti, takže se žádných demonstrací, které do Znojma dorazily se zpožděním, nezúčastnila. Po sametové revoluci byla u znovuobnovování spolku Sokol ve Znojmě a dodnes je spolu s celou rodinou aktivní Sokolkou. Jejíma rukama prošly tisíce dětí, které dodnes s láskou vzpomínají na roky strávené ve znojemské sokolské tělocvičně.

Lásku k pohybu předává dětem. Znáte příběhy znojemských osobností?
Lásku k pohybu předává dětem. Znáte příběhy znojemských osobností?

Věra Macounová stále žije s manželem ve stejném domě, do kterého se jako novomanželka nastěhovala, raduje se z vnoučat, ráda jezdí na kole a pracuje na zahrádce. Její největší láskou stále zůstává Sokol, kde dodnes aktivně cvičí s dětmi i s dospělými.

Znojemští studenti zpracovali životní příběhy šestice pamětníků, které možná pravidelně potkáváte na znojemských ulicích. To vše v rámci vzdělávacího projektu neziskové organizace Post Bellum pro žáky osmých a devátých tříd základních škol a gymnázií. Ti se za doprovodu svých učitelů a lidí z Post Bellum na několik měsíců stanou rozhlasovými nebo televizními dokumentaristy. Mají za úkol vyzpovídat pamětníka, natočit vzpomínky, digitalizovat fotografie, prozkoumat archivy a nakonec vytvořit rozhlasovou, televizní nebo psanou reportáž či dokument.
Webové stránky zde: https://www.pribehynasichsousedu.cz/znojemsko/znojmo-2022-2023/macounova-vera/