Situaci nám ulehčil náš informační systém EDOOKIT, využívaný ke komunikaci mezi rodiči, žáky a školou již několik let. Další výhodou byl fakt, že škola disponuje moderním vybavením a pedagogové i žáci nové technologie a nástroje naprosto přirozeně využívají. Navíc jsme mohli mnoho tabletů a notebooků zapůjčit tam, kde chyběly. Po prvních dnech, kdy jsme vzdělávání řešili spíše intuitivně, jsme v celé škole  sjednotili přístupy, což se ukázalo jako dobrá a pro všechny strany schůdná cesta.

Velmi se osvědčují videokonference, na kterých se pravidelně setkávají nejen vyučující s žáky (i s těmi nejmladšími), ale také pedagogové mezi sebou a rovněž tak i děti. Každý pátek žáci i rodiče obdrží instrukce a podklady k samostatné práci v jednotlivých předmětech i k videosetkání na další týden, a to s doporučeným časovým rozvrhem. Součástí je vždy motivační složka (odkazy na výuková videa, vlastní on-line materiály, interaktivní hry, …), zadání smysluplné samostatné práce pro žáky a úkol, jehož splněním a „odevzdáním“ prokáží získanou dovednost. Na svou práci vždy obdrží zpětnou vazbu od vyučujícího.

Uvědomujeme si, že tato situace není pro rodiče školáků jednoduchá, proto se snažíme je zbytečně nepřetěžovat. Úkoly by měly děti vždy zvládnout samy nebo jen s menší dopomocí (především u dětí 1. stupně), čímž je chceme vést k větší samostatnosti, odpovědnosti a schopnosti plánovat svůj čas. Aktuální stav je pro všechny aktéry vzdělávání velkou výzvou, proto bychom chtěli „těm našim“ poděkovat za to, jak skvěle se k ní postavili.

vedení višňovské školy

Připojujeme i několik autentických postřehů žáků, rodičů a učitelů:

Úkolů je opravdu hodně, zaberou spoustu času, ale problém není je vypracovat, ale vytvořit si vlastní systém, ve kterém se dokážu vyznat. Když minulý týden přišly úkoly do jednoho předmětu ve více zprávách, bylo to ještě složitější, ale věřím, že to už jste řešili. Tento týden, přesněji dnes, v pátek 27. 3., se mi bohužel podařilo zmeškat videokonferenci. Důvodem bylo, že oznámení, kdy se tato konference konala, bylo napsáno až na konci textového dokumentu, který byl přiložen k úkolu. (žák)

Vyhovuje mně, jak páni učitelé dělají rozpis úloh na celý týden, že to neposílají pokaždé zvlášť, že to není tak rozkouskované a je to pěkně pohromadě přehledné. Někdy mi ale přijde, že je toho občas moc, že bychom to třeba za tu jednu hodinu ve škole nestihli (45 min). Pak když se to nakupí z více předmětů, tak je to masakr, ale zvládnout se to nějak dá. Jinak žádný jiný problém nemám, učitelé milí, ochotní, vychází po domluvě vstříc… videokonference taky si myslím v pořádku, mně to problém nedělá. V této celkem složité situaci pro všechny jsem spokojená, jestli se to dá tak říct. (žákyně)

Před první setkáním s deváťáky jsem měla lehké chvění kolem žaludku, možná způsobené mými občasnými potížemi s technikou. To pondělní bylo náročnější, chtěli pokračovat ve středu s dějepisem a to už byla jiná káva. Potěšilo mě, jak téměř všichni sledovali dokumenty na stránkách stream.cz a dokázali odpovědět na mé otázky. V úterý jsem strávila příjemných 60 minut s osmáky (jako ostatně vždycky), zvládla jsem všechno, co jsem chtěla a ještě jsme si příjemně popovídali. Taky dnešní setkání se sedmáky bylo přínosné, všem se moc líbila videa z cyklu Dějiny udatného národa českého a děti doslova se předháněly v odpovědích. (paní učitelka)

Moc si Vážím nasazení Vás všech ve škole, určitě dětem škola chybí, aspoň tak to vnímám já. Styl výuky se mi moc líbí na všem tom negativní vidím i spoustu pozitivních věcí. Touto internetovou výukou se otvírají dveře mnoha možností a to jak plnění úkolů, kontrol a mnoho dalších zajímavých věcí. Úkoly syn zvládá a k použití si vystačí se sešity. Snad nám děti moc nezvlčí ještě je čeká střední škola a spousta práce… Děkuji Vám za výuku a obětavost i trpělivost kterou teď všichni ve škole poskytujete dětem. Snad se brzy celá situace ohledně pandemie a nouzového stavu uklidní a vrátí k normálu. Přeji Vám i celému kolektivu pedagogů a zaměstnanců školy mnoho zdraví a máte všichni mou plnou podporu a velký obdiv jak se vyrovnáváte s tímto mimořádným stavem, který v našich novodobých dějinách nemá obdoby. (rodič)

Dobrý den, moc děkuji všem učitelům za jejich skvělou práci pro naše děti. Když se v práci zmíním, že se naše holky po týdnu ptaly, kdy už zase půjdou do školy a už se moc těší na učitele a učení, tak všichni nevěřícně koukají. Je super, že se i uvidíte a uslyšíte. Všichni musíme toto období nějak zvládnout a věřit, že se situace brzy uklidní. (rodič)