Velmi zajímavou přednášku si pro nás v neděli odpoledne připravil Ondřej Lazárek. Hovořil o historii a současnosti zvonů v znojemském dominikánském kostele sv. Kříže. Z původní sady pozdně barokních zvonů z roku 1780 se dochoval pouze jediný - zvon sv. Dominika. Zbývající byly rekvírovány v lednu 1917 pro válečné účely. Ani náhradní sada zvonů z roku 1925 neměla to štěstí přetrvat: byla zabavena roku 1942 pro mašinerii nacistické Třetí říše. Teprve nyní v roce 2022 se farnost a dárci dočkají plné kompenzace. V chrámové lodi jsou už nyní vystaveny tří nové zvony – Vzkříšení, Panny Marie a sv. Josefa, jejichž svěcení se v kostele uskuteční v sobotu 15. října v deset hodin dopoledne. K zavěšení na původní zvonovou stolici z roku 1780 v jižní kostelní věži dojde v listopadu.

Jiří Kacetl