Ke dvěma stávajícím mobilním počítačovým učebnám přibydou další dvě: jedna tabletová, jedna notebooková. Nově budeme moci ve škole pracovat s interaktivními displeji.

Další devizou projektu jsou školní asistentky. Jedna působí v naší školce, jedna v základní škole. Asistentky doučují, doprovázejí žáky, vypomáhají při školních i mimoškolních aktivitách. Jsou prostě tam, kde je jich potřeba. Vždy k rukám učitelů a učitelek. Přímý dopad na žáky má inovativní výuka. Za použití netradičních výukových postupů jsou vzděláváni žáci, kteří vyžadují individuální a specifický přístup. Při plánování jednotlivých aktivit projektu jsme mysleli i na ukrajinské žáky. Pro pět skupin z jejich řad je připraveno doučování českého jazyka.

Děti v Dobšicích zahrály muzikál Ať žijí duchové. Zasloužily si bouřlivý potlesk
Děti v Dobšicích zahrály muzikál Ať žijí duchové. Zasloužily si bouřlivý potlesk

Našim pedagogickým pracovníkům zajistí projekt jejich odborný růst. V mateřské škole jsou naplánována specifická školení zaměřená na mateřinky, např. logopedický asistent. Do rozvrhu hodin v ZŠ jsme vložili třídnické hodiny. Absolvované výjezdní školení s názvem Třídní učitel jako lídr přineslo nové pohledy na práci třídního učitele a zásobu aktivit pro vedení třídnických hodin. Pamatujeme i na naše učitele cizích jazyků. Zajistili jsme pro ně „in house školení“, které, dle jejich slov, významně rozšířilo možnosti zajímavé a efektivní výuky angličtiny a němčiny.