Z někdejšího dominikánského kostela Povýšení svatého Kříže ve Znojmě bude brzy po víc než sedmdesáti letech znovu hlaholit plná sestava čtyř zvonů. Tři nové zvony posvětil v polovině října brněnský biskup Pavel Konzbul. Čtvrtý zvon z původní sady, sv. Dominik, přežil dvojí válečné rekvírování, a od konce druhé světové války byl jediným zvonem kostela.

Tři původní zvony z osmnáctého století zrekvírovaly úřady během první světové války. Stejný osud potkal jejich náhradu pořízenou ve dvacátých letech, kdy všechny zvony sebrali nacističtí okupanti. Zachránit a navrátit se podařilo jen největší zvon, již zmíněného sv. Dominika.

V pátek 11. listopadu zavěsili dělníci nové zvony Josefa, Marii a Vzkříšení do zvonice ve věž kostela. Na příští neděli plánuje farnost návštěvu emeritního pražského arcibiskupa Dominika kardinála Duky. Mši u sv. Kříže bude kardinál sloužil v půl jedenácté dopoledne. A právě po této bohoslužbě by měly zvony poprvé slavnostně vyzvánět.