Jak jste reagovala na nabídku festivalu? Jak budu cvičení vypadat?
Zadání jsem se zprvu trochu lekla. Nejdříve s klientkami budu cvičit na hudbu, kterou znají z tělocvičny a pak jim pustím Vivaldiho. Uvědomí si tak, že aerobik se dá cvičit i na vážnou hudbu.

Připravila jste i nějaké překvapení?
Tu samou skladbu jsem spolu s dvěma kamarádkami nacvičila i na stepech. Doufám, že se nám to povede. Vivaldiho jsem tak použila dvakrát jednou do aerobiku a podruhé do stepaerobiku.

Na jakou skladbu budete cvičit?
Na jedna větu ze Zimy.

Cvičila jste už někdy na klasickou hudbu?
S dětmi jsem připravila cvičení na skladbu v podání Vanessy Mae. Rada s žánry koketuju. Na vážnou muziku pak vypadá cvičení noblesněji než na disko.

Zkoušela jste někdy i jiné žánry?
V aerobiku se nejvíce používá disko a popík. Pro klienty je tak cvičení přitažlivější.

Použijete tak ještě někdy Vivaldiho?
Možná jako část hodiny. Spíš ho použiji jako takový bonbonek pro zpestření.

PROGRAM:
17.7. 10:00 Hanka Kynychová cvičí na Vivaldiho, Horní náměstí
Známá cvičitelka cvičí se všemi, kdo mají zájem o festivalovou rozcvičku – cvičební podložku s sebou.