Galerie: Dlabání dýní, sklepní strašení, průvod. Dýňohrátky v Božicích pobavily