Galerie: Někdejšímu Hotelu Znojmo se vrátí lesk: sály rozsvítí křišťálové lustry

Vizualizace hlavního restauračního sálu v jihozápadním pavilonu Domečku, který bude v době velkých plesů sloužit jako jedno z vícero přísálí. Dnešní podoba hlavního foyer Domečku. Dnešní podoba hlavního foyer Domečku. Půdorys suterénu Domečku (úroveň do parku) s hlavním sálem a přísálími v návrhové dispoziční studii arch. Navrkala a arch. Zíky. Se souhlasem Atelier GNS Velký sál s maximální plochou tanečního parketu. Vlevo jeviště pro hlavní kapelu. V oknech nahoře se nachází salonky přísálí i šatny pro muzikanty. Se souhlasem Atelier GNS Možná podoba interiéru parkové přístavby restaurace. Se souhlasem Atelier GNS Vizualizace hlavního sálu se zasedacím uspořádáním pro účely velké přednášky či konference. Se souhlasem Atelier GNS Vlevo je naznačena přístavba pro účely restaurace. Se souhlasem Atelier GNS Reprezentativní průčelí Domečku směrem ke kašně Dolního parku. Se souhlasem Jiřího Kacetla