Galerie: Nemocné bratry Forstovy podpořil i Roman Horký z kapely Kamelot.